Hannah Black

Hannah Black (född 1981 Manchester, Storbrittanien) är en konstnär och författare som är bosatt i New York. Tidigare soloutställningar inkluderar mumok, Vienna; Soc or Barb, Bodega, New York (all 2017); och Not You, Arcadia Missa, London (2015). Utvalda grupputställningar innefattar In The Flesh (Part Two), Gallery Diet, Miami; och Welt Am Draht, Julia Stoschek Collection, Berlin (båda 2016); The Heart is a Lonely Hunter, Yarat Contemporary Art Centre, Baku; och Does Not Equal, W139, Amsterdam, (båda 2015). 2017 presenterades hennes performance OR LIFE OR på PS1 MoMA, New York.

Konstverk

Beginning, End, None 
2017
Video, 3-kanalsinstallation med ljud
10 min 22 sek
Courtesy konstnären och Arcadia Missa

Utgångspunkten för Hannah Blacksvideoinstallation är byggstenen som ligger till grund för alla levande organismer – den biologiska cellen. Black ifrågasätter hur cellen i pedagogiskt syfte ofta jämförts med en fabrik. Hon visar hur denna jämförelse underförstått framställer fabriken som något naturligt, samtidigt som den likställer cellen med en handelsvara – ett synsätt som idag blivit verklighet genom samtida bioteknologi. Människokroppens status som produktionsplats undersöks genom en blandning av filmmaterial från en rad olika källor. Videons upplösta gränser mellan personliga, vetenskapliga och historiska bilder speglar hur metaforiska och verkliga kopplingar mellan biologi och samhälle påverkas av och läcker in i varandra. Genom att ta fasta på den latinska benämningen för cell, cellula, vilken betyder ”litet rum”, bygger Black en fragmentarisk berättelse där cellen kopplas samman med fängelser, slavskepp och industriell produktion.

Arena

Göteborgs naturhistoriska museum

 

Bild: Beginning, End, None, Hannah Black, 2017. Foto: Hendrik Zeitler