Black Quantum Futurism

Black Quantum Futurism (BQF) en Philadelphia-baserad interdisciplinär kreativ praktik mellan Camae Ayewa och Rasheedah Phillips. Black Quantum Futurism väver samman kvantfysik, afrofuturism och Afrodiasporiska koncept av tid, ritual, text och ljud som presenterar innovativa arbeten och verktyg där praktiska sätt att fly negativa temporala loopar, förtryckande spiraler och en digital matrix erbjuds. BQF formades 2014 och har skapat ett antal gemenskapsbaserade projekt, performance, experimentella musikprojekt, installationer, workshops, böcker och filmer. Kollektivet har ställt ut och framträtt på Serpentine Gallery (2017), Philadelphia Art Museum (2017), MOMA PS1 (2017) och Bergen Kunsthall.

Konstverk

Time Travel Experiments
2017
Video
9 min 30 sek
Skriven och regisserad av BQF, foto: Bob Sweeney

Black Quantum Futurism förespråkar ett experimentellt förhållningssätt till medvetande, tid och rum. Deras praktik hämtar inspiration från bland annat kvantfysiken och kulturella traditioner med rötter i den afrikanska kontinenten. Enligt Black Quantum Futurisms intersektionella tidsbegrepp är det förflutna och framtiden inte avskurna från nuet, utan påverkar hela våra liv, vem vi är och kan bli. Videon är utformad som en instruktionsfilm och visar hur det är möjligt att med enkla medel bryta upp tid och rum i syfte att skapa en bättre framtid än det förflutna förebådar. Experimenten som visas i videon är utdrag ur Rasheedah Phillips roman Recurrence Plot (and Other Time Travel Tales) publicerad 2014.

Arena

Röda Sten Konsthall

 

Bild: Stillbild från Time Travel Experiments, Black Quantum Futurism, 2017. Foto: Hendrik Zeitler