Sissel M. Bergh

Sissel M. Bergh (f.1974) är en Trondheim-baserad visuell konstnär och forskare som arbetar med olika tekniker och material i relation till ett annorlunda kunskapssystem. Genom film, objekt, måleri och teckning som verktyg, undersöker Bergh förståelsen av världen, och att omtolka land och mark, minne, makt, magi, relationer och konst. M. Bergh är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo och vid University of Technology i Durban. Hon har nyligen medverkat i utställningar på Telemark kunstsenter (2019), Sámi Dáiddáguovdas (2018) och Kunsthall Trondheim (2017).

Konstverk

Maadth (rotvälta) 
2019
Träskulptur
Varierande mått
Courtesy konstnären

Maadtegen vuelie (Song of the Root) 
2019
Tuschteckning
392 × 400 cm
Courtesy konstnären

Sissel M. Bergh använder sig av såväl vetenskapliga som konstnärliga metoder. Genom att gestalta relationen mellan myt och fakta visar hon hur samspelet mellan dessa båda fält påverkat sociala relationer liksom officiell historieskrivning. En utgångspunkt för Berghs undersökning är sammanflätningen mellan sydsamisk och norsk kultur och hur sydsamisk påverkan på norsk och svensk kultur undertryckts i politiska syften. Genom att tillägna sig kartografins och språkforskningens redskap spårar och spekulerar Bergh kring relationerna mellan landskap, myter, språk och platsnamn. Rotvältan har en mytologisk betydelse inom sydsamisk kultur där den symboliserar Maadterahkka, jorden/modern, och förbindelsen till förfäderna och dåtiden. Samtidigt är rotsystemet ett välanvänt motiv inom språk- och släktforskning med associationer både till rasbiologi, landrättigheter och rotlöshet.

Arena

Göteborgs Konsthall

 

Med stöd av OCA – Office for Contemporary Art Norway.

 

Under biennalens period är Sissel M. Bergh aktuellt även på Konstmuseet i Skövde med en separatutställning.

Bild: Sissel M. Bergh, Maadth (rotvälta), 2019. Foto: Hendrik Zeitler