Oliver Ressler

Oliver Ressler (född 1970 i Knittelfeld, Österrike) bor och arbetar i Wien. Ressler jobbar med installationer, projekt i det offentliga rummet och filmer som behandlar ämnen som ekonomi, demokrati, migration, global uppvärmning, motstånd och sociala alternativ. Han har haft soloutställningar på MNAC – National Museum of Contemporary Art Bucharest (2016), SALT Galata (2016) och Lentos Kunstmuseum Linz (2014). Han har deltagit i biennaler i Moskva (2007), Taipei (2008), Lyon (2009), Venedig (2013), Quebec (2014), Jeju (2017), Kyiv (2017) och Documenta 14 (2017).

Konstverk

Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart: Limity Jsme My
2019, 4K, 10 min

Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart: Ende Gelände
2019, 4K, 10 min

Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart: Code Rood
2019, 4K, 10 min

Courtesy konstnären samt àngels, Barcelona och the Gallery Apart, Rome

Kapitalismens reducering av naturen till exploaterbar resurs är en av modernitetens mest storskaliga abstraktioner. Resslers film leder oss direkt in i blockaden av Bilina kolgruva i Tjeckiska Republiken. I juni 2018 gick klimataktivister in i gruvan i ett försök att stoppa all verk-samhet där och kräva nedläggning av den klimatförödande gruvdriften. Blockaden följde ett aktionskonsensus som tog ställning emot skadegörelse av egendom och undvek direkt konfrontation med polisen. Trots detta blev 280 av 400 deltagande aktivister gripna. Kameran följer en grupp aktivister som väntar på att avvisas omringade av poliser, mot bakgrunden av ett landskap vanställt av brunkolsutvinning. Medan videoskärmen visar bilder filmade inuti en fängelsetransport, hörs rösten av en halvfiktiv gestalt som reflekterar över storskaligt  civilmotstånd.

Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart: Limity Jsme My är del av Oliver Resslers pågående projekt Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart, vilket följer kampen mot samhällets beroende av fossila bränslen. Samtliga av gibcas utställningsplatser visar var sitt kapitel ur projektet för att understryka klimatförändringar som vår tids viktigaste angelägenhet, och dess oundvikliga del i alla andra konflikter och samhällsfrågor.

Oliver Resslers film lyfter fram den civila motståndsaktionen ”Code Rood”, som utfördes i Amsterdams hamn i juni 2017. Blockaden av Europas näst största importhamn för kol utgör en markering mot en av den fossila kapitalismens viktigaste infrastrukturanläggningar. Den största enskilda källan för hamnens koltransporter är Colombia, där kol utvinns under förhållanden som är förödande både ekologiskt och socialt. I filmen hör vi aktivisterna ropa, ”Vi är naturen som försvarar sig själv!” Detta perspektiv, som insisterar på att se människan som en integrerad del av naturen snarare än dess giriga exploatör, verkar vara vårt enda hopp om livet på jorden skall fortgå.

Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart: Code Rood är del av Oliver Resslers pågående projekt vilket följer kampen mot samhällets beroende av fossila bränslen. Samtliga av biennalens utställningsplatser visar var sitt kapitel ur projektet för att understryka klimatförändringar som vår tids viktigaste angelägenhet och dess oundvikliga del i alla andra konflikter och samhällsfrågor.

Arenor

Göteborgs Konsthall: Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart: Limity Jsme My 

Röda Sten Konsthall: Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart: Ende Gelände

Göteborgs naturhistoriska museum: Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart: Code Rood 

 

Med stöd från Austrian Embassy in Sweden.

Bild: Everything’s Coming Together While Everything’s Falling Apart: Ende Gelände, Oliver Ressler, 2016. Foto: Hendrik Zeitler