Henrik Andersson

Henrik Andersson (född 1973 i Gothenburg, Sverige) bor och arbetar i Stockholm. Andersson är konstnär, curator, författare och lektor på Konstfack, Konstnärliga högskolan inom konst, design och konsthantverk i Stockholm. Andersson har en dokumentär och arkiverande praktik, och använder montage som metod med ett intresse i historiskt berättande och psykosociala bilder. Andersson har bidragit till Tirana Biennale (2005), Luleå Biennial (2018) och utställning på Moderna (2018); solo presentation på Index Foundation Stockholm (2003) och Baltic Art Center, Visby (2005).

Konstverk

Ockulärbesiktning
2017–2019
Fotografi
400 × 300 cm
Courtesy konstnären

Anderssons fotomontage behandlar Bohusläns rika förekomst av hällristningar från bronsåldern och hur dessa tolkats och omtolkats genom historien. Med utgångspunkt i Underslös hällristningsmuseums arkiv och sitt eget fältarbete gestaltar Andersson de skiftande tolkningarna av ristningarna, från 1850-talets Bohuslänska präster och idén om den svenska nationalstaten till 1930-talets tyska kvasi-forskare och vår egen tids akademiska arkeologi. Eftersom hällristningarna är från en tid utan skriftliga källor är de svårtolkade. Arketyper som båtar och djur går att känna igen men vad de haft för betydelse i sitt ursprungliga sammanhang är oklart. Ristningarnas dolda historia innebär att varje tolkningsförsök i hög grad färgas av sin tid och därigenom blottlägger något om sig själv. Idag är den gängse uppfattningen att hällristningarna relaterar till långväga handel.

Arena

Göteborgs Konsthall

 

Bild: Henrik Andersson, Ockulärbesiktning, 2017-19. Foto: Hendrik Zeitler