Liv Bugge

Liv Bugge (född 1974 i Oslo, Norge) bor och verkar i Oslo. Bugge har studerat på KHIO, Konsthögskolan i Oslo och Higher Institute for Fine Art, Belgium. Genom samtal och taktillitet som utgångspunkt söker Bugge att synliggöra kontrollsystem och internaliserade normativa strukturer som kommer ur dualismen och berör liv och död, det mänskliga och icke-mänskliga. Bugge arbetar för närvarande som lektor på Konsthögskolan i Oslo.

Konstverk

The Other Wild 
2018
Video med ljud
28 min
Courtesy konstnären

Videon dokumenterar hur Oslo Naturhistorisk Museum töms på sina geologiska och paleontologiska samlingar inför en flytt. Händer berör, värderar, kastar eller behåller de förhistoriska föremålen. Kvar blir tomma vitriner; ramverket för en specifik berättelse om världen och hur den anses hänga ihop. Buggeriktar vår uppmärksamhet mot hur institutioner kategoriserar och skiljer mellan det mänskliga och icke-mänskliga och mellan det levande och döda. Samtidigt bjuder hon in oss att utforska vår egen förmåga att relatera till museets samlingar på andra sätt än det vetenskapligt pedagogiska.

Arena

Göteborgs naturhistoriska museum

 

Med stöd av OCA – Office for Contemporary Art Norway.

Bild: Liv Bugge, The Other Wild, 2018. Foto: Hendrik Zeitler