Ayatgali Tuleubek

Ayatgali Tuleubek (född 1985 i Zhambyl, Kazakstan) bor och arbetar i Oslo. Han har deltagit i grupputställningar så som What if an image is shown next to a historical fact? på Tenthaus, Oslo (2019), Sparebankstiftelsen DNBs stipendutstilling på Oslo Kunstforening (2018–2019), The Oslo Museum of Contemporary Art på Kunsthall Oslo (2017–2018), och den tredje upplagan av Moscow International Biennale for Young Art (2012). Tuleubek är utbildad på Konsthögskolan i Oslo.

Konstverk

Declarations
Video, 8 min 30 sek
Courtesy konstnären

Konstnären går med kameran riktad mot marken. Han stannar med jämna mellanrum, pekar framför sig och uttalar en mening. Fraserna känns igen från staters författningar, olika partiprogram och fiktiva utopier. De utlovar ett samhälle med rättvisa löner, utan fattigdom och med lika rättigheter för alla oberoende av kön eller härkomst. Tankarna är grundläggande för hur dagens västerländska demokratier talar om sig själva, men hur stämmer de med verkligheten? Allteftersom videon fortskrider tycks avståndet mellan de enkla formuleringarna och dess genomförbarhet i verkligheten allt mer oöverstiglig.

Arena

Göteborgs Konsthall

 

Med stöd av OCA – Office for Contemporary Art Norway

Bild: Declarations, Ayatgali Tuleubek, 2014. Foto: Hendrik Zeitler