Michelle Dizon

Michelle Dizon (född 1977 i Los Angeles) är baserad i Riverside, Kalifornien. Dizon mottog en masterexamen i fri konst från University of California, Los Angeles, och en Ph.D. i retorik från University of California, Berkeley. Hon är chef för the Memory and Resistance Laboratory och är docent i medie- och kulturstudier vid UC Riverside.

Konstverk

White Gaze 
2018
Fotografi
Varierande mått
Courtesy konstnären

The Archive’s Fold 
2018
11 diabildsprojektorer, ljud, ljusbord med fotografier och väggtext

The Archive’s Folds installationen använder Dizon bilder av USA:s ockupation och den postkoloniala perioden i Filippinerna. Bilderna är hämtade ur arkiv i Filippinerna och USA, egna familjealbum och internet, för att behandla hur kolonialt våld går i arv genom generationerna. De officiella arkivbilderna kontrasteras mot Dizons personliga gestaltande av en intim sfär av fysiska och själsliga spår som delas av de döda, de levande, och de ännu inte födda. Verket tar formen av en konversation mellan Dizons gammelmormors mor år 1905, och hennes barnbarns barnbarnsbarn år 2123. Båda heter Latipa. Den framtida Latipa befinner sig i en tid då klimatkatastrofen gjort jorden obeboelig. Hon är nu på väg till Proxima B, den planet närmast jorden som tros kunna härbärgera mänskligt liv. Verket vittnar om att koloniala övergrepp mot människor och miljö är djupt sammankopplade och har en förödande inverkan långt efter att de officiellt anses ha upphört.

White Gaze tar sin utgångspunkt i en samling National Geographic-tidningar från 1930-talet till början av 2000-talet som Dizon köpt på en loppmarknad. Genom att behålla bildmaterialet som presenteras i tidningen intakt, men ta bort delar av den tillhörande texten, framhäver Dizon de rasistiska stereotyper som originalen bär på. Att Dizon använder sig av en världskänd tidning, som i decennier varit ett fönster mot omvärlden, synliggör fotografiets och massmedias roll i spridningen av koloniala och imperialistiska sätt att se.

Arenor

Göteborgs Konsthall: White Gaze

Röda Sten Konsthall: The Archive’s Fold

 

Bild: Michelle Dizon, The Archive’s Fold, 2018. Foto: Hendrik Zeitler