Sean Dockray

Sean Dockray (född 1977 i Boston, U.S.A.) är en konstnär som skriver om politik och teknologi. Dockrays texter innehåller frågor om artificiell intelligens, nätutbildning, universitetsmilitärisering och trafikkontroll. Hans Ph.D., Performing Algorithms: Automation and Accident, iscensätter möten med algoritmer som driver post-industriella, stora-data-baserade och automatiserar samhället. Dockray grundade Telic Arts Exchange, Los Angeles och initierade det kunskapsspridande aaaarg.org samt The Public School. Dockray är för närvarande föreläsare inom Skulptur och Spatial praktik på National University i Australien.

Konstverk

Learning from YouTube 
2018
Video av en performativ föreläsning, dokumentation från workshop, utdrag ur Googles YouTube-data
Courtesy konstnären

Adversarial Uploads 
2018
Video
35 sek
Courtesy konstnären

Ontology 
2018
Anpassad YouTubespelare
145 min
Courtesy konstnären

Sedan Google köpte YouTube har de med hjälp av över två miljoner tiosekunders klipp från videomaterial, uppladdat av privatpersoner, utvecklat ett system för att lära artificiell intelligens om världen. Materialet är ordnat i kategorier enligt samma encyklopediska principer som ett naturvetenskapligt museum, och kallas av Google för en ontologi – en lära om varandets natur. Dockrays installation guidar betraktaren genom relationerna mellan Googles datainsamling, våra egna videoklipp och framtidsutsikterna för mänskliga rättigheter i en värld styrd av algoritmer. Han utmanar oss också att fundera över möjligheten att skapa och ladda upp videomaterial som i sin tur skulle kunna påverka den artificiella intelligensens tankebanor.

Arena

Göteborgs naturhistoriska museum

 

Bild: Sean Dockray, Learning from Youtube, 2018. Foto: Hendrik Zeitler