Lorenzo Sandoval

Lorenzo Sandoval (född 1980 i Madrid, Spanien) är en Berlinbaserad konstnär och curator. Sandoval vann the Young Artist Prize Generacíon (2017). För närvarande driver han The Institute for Endotic Research tillsammans med Benjamin Busch. Han har deltagit i Canine Wisdom for the Barking Dog under Dak’art Biennale (2018) och utgör en del av Miracle Workers Collective som representerar Finland under årets Venedigbiennal.

Konstverk

Shadow Writing (Algorithm/Quipu) (Iteration No. 2)
2018
Mixed media
Varierad dimension
Courtesy konstnären och Lehmann+Silva Gallery
Producerad med DKV Álvarez Margaride Grant i LABoral och Schwartzsche Villa

Shadow Writing (Algorithm/Quipu) utforskar Sandoval hur olika kulturer lämnar spår i varandra, spår som med tiden av olika anledningar osynliggörs. Det finns två utgångspunkter för verket. Den ena är quipun, ett icke-fonetiskt skriv- och räkneredskap som användes av Inkakulturen och andra folk i Anderna långt innan kontinenten koloniserades av européerna. Den andra är härkomsten till ordet ‘algoritm’. Quipun bestod av snören med rader av knutar, vars betydelse avgjor-des av placeringen på snöret. Ordet ‘algoritm’ kommer från namnet på den persiska matematikern och universalbegåvningen Al-Khwarizmi.

Genom att jämföra quipun med algoritmens historia, föreslår Sandoval en transkulturell snarare än eurocentrisk utveckling av dagens digitala teknologi. I installationen analyseras förmodat abstrakta former i andiska quipus och arabisk arkitektur för att utforska vilka andra möjligheter som kan tänkas finnas inskrivna i den digitala teknologins rötter – till exempel relationen mellan matematik och begreppet allmänning.

Arena

Göteborgs Konsthall

 

Bild: Lorenzo Sandoval, Shadow Writing (AlgorithmQuipu) (Iteration No. 2), 2018. Foto: Hendrik Zeitler