Eric Magassa

Eric Magassa (född 1972) är en Göteborgsbaserad, multidisciplinär konstnär. Magassas konst omfattar en mängd olika material och metoder, allt från målning och collage till performativt kameraarbete. Magassa studerade på Central Saint Martins, London och The Art Students League of New York. Hans konst har nyligen visats på Alingsås Konsthall (2019) och Moderna Exhibition (2018).

Konstverk

Walking with Shadows
2019
Platsspecifik väggmålning/collage
40 × 4 m
Courtesy konstnären

Magassa arbetar med måleri, collage, performativt fotografi, skulptur och textil. Flera arbeten tar utgångspunkt i de egna rötterna i Sverige, Frankrike och Senegal, bland annat för att undersöka hur västafrikansk konst på olika sätt kopierats och exploaterats i så väl konstnärliga som kommersiella syften. Genom att arbeta med masker, mönster och montage iscensätter Magassa en rad förskjutningar mellan synligt och osynligt, liksom mellan olika identiteter och betydelser. På inbjudan av GIBCA har Magassa gjort ett nytt, platsspecifikt verk kopplat till Franska tomtens koloniala historia. Collaget sammanför historiska dokument från bland annat Riksarkivet och Etnografiska museet med konstnärens egna bilder.

Arena

Franska tomten

 

I samarbete med Trafikverket inom ramen för projektet Västlänken.

Bild: Installationsvy Packhusplatsen, Eric Magassa Walking with Shadows, 2019 Foto: Hendrik Zeitler