Ayesha Hameed

Ayesha Hameed’s rörliga bild, performance och textarbeten utforskar samtida gränser och migration, samt visuell kultur av the Black Atlantic. Hennes projekt Black Atlantis och A Rough History (of the destruction of fingerprints) har visats och ställts ut internationellt. Hon är medredaktör för Futures and Fictions (Repeater 2017) och är i nuläget programledare för the MA in Contemporary Art Theory in the Department of Visual Cultures på Goldsmiths University i London, UK.

Konstverk

A Transatlantic Periodic Table 
2019
Ljudverk
17 min
Courtesy konstnären
Ljuddesign: konstnären och William Saunders
Beställt av Knowbotiq till projektet Swiss Psychotropic Gold

Ayesha Hameeds ljudverk tar utgångspunkt i den transatlantiska slavhandelns råmaterial. Vi hör konstnären berätta om sina möten – genom museer, arkiv, övergivna lagerlokaler och havet självt – med materiella lämningar av den våldsamma utvinningen av människor och naturresurser längs Afrikas kuster. Konstnärens på en gång sakliga, sinnliga, och drabbande poetiska läsning av glas, pärlor, socker, guld, ben och järn upphittade på havsbotten lösgör spår av materialens förflutna och låter dem sippra in i nuet, där paralleller kan dras till samtida migration.

Verket kan höras via GIBCAs app och webbplats. Det avlyssnas med fördel med hörlurar på verkets designerade plats vid Packhuskajen. Göteborgs hamn anlades på 1600-talet för att vara Sveriges ”fönster mot Atlanten” och rikshamn för handel med Öst- och Västindien.

Bild: Ayesha Hameed, A Transatlantic Periodic Table, 2019. Foto: Hendrik Zeitler