En utställning av videokonst på Stadsbiblioteket Göteborg

Som en del av Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) presenterades tretton videoverk runt om på Stadsbiblioteket Göteborg. Ytterligare två verk fanns på Röda Sten Konsthall.

GIBCA 2017 uppmuntrade till samtal om ett ämne av samtida social och politisk betydelse: det sekulära. Vilken roll ska sekularitet spela i dagens samhälle?

Filmerna valdes för att de, på olika vis, handlar om den sekulära principen som innebär att religiös tro separeras från staten. Den västerländska sekulariteten eftersträvar att skapa och skydda fyra samhälleliga grundpelare: politisk och social jämlikhet, minoriteters rättigheter, religionsfrihet samt den juridiska åtskillnaden mellan privat och offentlig sfär. Sekularitet har spelat en avgörande roll i människors dagliga liv. Sekularitetens styrka består i att det gör det möjligt för olika levnadssätt att samexistera.

Denna miniutställning inom ramen för GIBCA 2017 hade titeln Vi säger vad du tänker, och är hämtad från en film av konstnären Johan Tirén. Utställningen presenterade konstverk från 1990- och tidigt 2000-tal av svenska och nordiska konstnärer. Den visade hur konstnärer har arbetat med frågor om det sekulära samhället under de senaste årtiondena. Konstverken som speglar ett svenskt och nordiskt sammanhang, berör på olika sätt samhällsstyrning, migration, könsroller och människors möjlighet att bestämma över sina egna liv. De visar hur rörlig bild och film kan vara ett verktyg att engagera sig i sociala och politiska frågor.

Catti Brandelius
En vanlig dag, 1996
Video, 5:14 min.

Marko Raat
For Aesthetic Reasons, 1999
Video, 28 min.

Ellen Nyman
SPACECAMPAIGN Danish Election, 2001
Video, 4 min.

Guds söner (Leif Elggren & Kent Tankred)
Makten är din!, 2003
Video, 7 min.

Claes Söderquist
The Return of the Buffalo, 1970–2012
16 mm film Överförd till video, 19 min.

Loulou Cherinet
Innat Etiopia (Mother Ethiopia), 2001
Video, 21 min.

Jesper Nordahl
Jinnah Cricket Club, 2004
Video, 23 min.

Dorinel Marc
Faran är över, tur att någon tror på Sverige, 1995
Video, 1:48 min.

Elin Magnusson
Get Off, 2008
Video, 6 min.

Cecilia Lundqvist
Emblem, 2001
Video, 2:27 min.

Lene Adler Petersen & Bjørn Nørgaard
The Female Christ II, The Expulsion from the Temple, 29 May, 1969
8 mm-film Överförd till video, 00:30 min.

Eva Linder
Det är sexigt att betala skatt, 2005
Video, 10:43 min.

Jannicke Låker
Nr. 17, 1997
Video, 11 min.

Visades på Röda Sten Konsthall

Lene Adler Petersen, Bjørn Nørgaard & Henning Christiansen
Hesteofringen, 1970
Video, 06:48 min.

Johan Tirén
Vi säger vad du tänker, 2005/2007
Video, 83:30 min.

Med stöd från Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Tack till: Anna-Karin Larsson, Filmform; Lena Essling, Moderna Museet; Tytti Rantanen, AV Arkki. Röda Sten Konsthall är huvudman för Göteborgs Internationella Konstbiennal.