Archivo F.X. i samarbete med Bassam El Baroni and Pedro G. Romero med medverkan av Doris Hakim, Yassine Chouati och Equipe Media

Konstnären Pedro G. Romero har utvecklat projektet Archivo F.X. sedan 1999.

Arkivet utgörs av en stor samling bilder och föremål som alla skildrar exempel på spansk politisk och religiös ikonoklasm – bildstrid – under 1900-talets första hälft. I arkivet finns till exempel statyer med avhuggna huvuden, förstörda bilder och nedsmälta religiösa föremål som nu återanvänds inom industrin. Romero arbetar idag för att skapa en institutionell ram för Archivo F.X., för att öppna upp det för fler att ta del av. Under biennalen bjöds för första gången en annan konstnärlig forskare in, Bassam El Baroni, för att utveckla ett nytt projekt utifrån arkivet.

Curatorn och och teoretikern Bassam El Baronis projekt undersökte Averroës (det arabiska namnet: Ibn Rushd), en i stort sett okänd 1100-talsfilosof som lade grunden för sekulära tankar i det muslimska Andalusien.

Averroëismen var en rörelse som från det sena 1200-talet främst bestod av Parisbaserade filosofer. De bidrog till att lägga grunden för vad vi i dag betraktar som den moderna sekularismen genom att skilja på teologiska och filosofiska perspektiv. Archivo F.X. och Pedro G. Romero bjöd dessutom in konstnärerna Doris Hakim och Yassine Chouati och det aktivistiska mediekollektivet Equipe Media till samarbetet.

I biennalen presenterade konstnärerna en mångfacetterad installation, The Destruction of Destructions, som bestod av en rad olika element såsom ljudverk, handtryck och bilder. Dessutom presenterades ett konversationsverk, en väggtext som visade en lång mailväxling mellan alla involverade parter. I konversationen diskuterade de sekularitet och Averroës betydelse i förhållande till deras olika personliga sammanhang – konsten, bilden och de politiska kamperna. Romero och teamet bakom Archivo F.X. visade utvalda dokument och bilder från arkivet för att på så sätt tolka sammanhang och associationer mellan Averroëismens historiska och filosofiska resa. Den övergripande titeln på verket, The Destruction of Destructions, var inspirerad av den första spanska översättningen av Averroës polemiska arbete The Incoherence of the Incoherence.

Pedro G. Romero och Archivo F.X. (Jose Iglesias Ga-Arenal och Charo Romero Donaire) bor och arbetar i Sevilla
Bassam El Baroni bor och arbetar i Alexandria
Doris Hakim bor och arbetar i Sevilla
Yassine Chouati bor och arbetar i Sevilla
Equipe Media bor och arbetar i Västsahara

Verket producerades för Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) 2017

Med stöd från AC/E – Acción Cultural Española, Spanska Ambassaden i Stockholm – Sverige och Mophradat

Foto: Destrucción de destruccionei (Destruction of Destructions) 2017, installationsvy från utställningen WheredoIendandyoubeing – On Secularity på Röda Sten Konsthall, GIBCA 2017.
Foto © Hendrik Zeitler