Joakim Forsgren

Joakim Forsgren har länge intresserat sig för motivationen och arbetet bakom högernationalistiska rörelser i Sverige. I sin konst analyserar han dess symboler och centralgestalter. Verket The Resurrection of Carolus Rex består av en rad olika komponenter som byggts på under lång tid. Verket handlar om den ökända svenska “krigarkungen” Karl XII som blivit en nationalistisk ikon. Forsgren har i sin efterforskning upptäckt en mer överraskande och komplex bild av kungen som ofta utelämnas i den officiella historieskrivningen.

När Karl XII låg sjuk i Bender (i dagens Moldavien) blev han besatt av landskapsbilder från Konstantinopel (dagens Istanbul). Det han trodde var cypresser på bilderna visade sig i själva verket vara granar och det gav honom idén om en granträdgård i Stockholm – ett förslag som omedelbart förkastades av den kungliga arkitekten Tessin. Vid den här tiden höggs granskogarna ned för att ge bränsle till järnbruken. De granskogar som vi idag ser som symbolen för svensk natur är därför oftast inplanterade. Med en hemsnickrad estetik kännetecknande för Forsgrens konst presenteras en mångfacetterad installation som väver samman en rad olika historier och består av gobelänger, ljudskulpturer och silhuetter av Karl XII. Verket fokuserar även på det fotografi av det dödliga skotthålet i Karl XIIs huvud som togs när kroppen i modern tid grävdes upp.

Ett nytt inslag i verket är den bordsliknande ljudskulpturen där ett brummande ljud får granplantor att vibrera. Joakim Forsgren fick idén under en performance tillsammans med Leif Elggren när han själv, i en improvisation, placerade granplantor inuti Leif Elggrens motoriserade kungakronor av konservburkar. Senare blev Forsgren medveten om ett forskningsprojekt där det experimenteras med specifika frekvenser av ljud och ljus som sägs kunna påverka mänskliga celler, och därmed lindra symptom på neurologiska sjukdomar såsom Alzheimer och Parkinsons. Genom att framkalla ljud, som inte enbart är avsedda att lyssnas till, skapas möjligheten att återta en annan form av egenmakt.

Joakim Forsgren bor och arbetar i Stockholm

Verket producerades för Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) 2017 och visades på Göteborgs Konsthall.
Med stöd från EMS Elektronmusikstudion
Tack till Isak Nordell/SVART, Mikael Gorfalski och Jan Håfström

Foto: Installationsvy från utställningen WheredoIendandyoubeing – On Secularity på Göteborgs Konsthall.
Foto ©Hendrik Zeitler