Public Movement

Public Movement är en konstnärsgrupp som undersöker dolda möjligheter till performativa handlingar i det offentliga rummet. Deras undersökningar fokuserar på relationen mellan statens makt och konsten, och de syftar till att utforska de strukturer och ideologier som ligger till grund för institutionell och kulturell politik.

I Public Movements verk Debriefing Session: Göteborg erbjöds besökare ett möte på tu man hand med en representant för gruppen. Representanten gav en förtrolig beskrivning av de förhandlingar som försiggick bakom kulisserna under SALONS: Birthright Palestine? mellan bidragsgivare, aktivister, politiska lobbyister och kulturinstitutioner. SALONS: Birthright Palestine? var ett omdebatterat konstprojekt som utspelade sig på flera ställen i New York samtidigt under 2012.

Fenomenet och begreppet ”civil pilgrimsfärd” är centralt för denna performance, och särskilt de så kallade Birthright-resorna under vilka religiösa ritualer används för att framkalla en känsla av nationell identifikation i judiska diasporagrupper. Att använda pilgrimsfärden som format skapar en känsla av förkroppsligad historia, av ett förkroppsligat arv, som i sin tur genererar både konflikter och allianser.

Genom att skärskåda dessa resor och dess ideologiska underbyggnad, avslöjas även de politiska intressen som ligger bakom dem. Personer och institutioner som ger stöd till civila pilgrimsfärder stödjer också den internationella spridningen av samtida konst, som ett verktyg för skapande av en nationell identitet.

Debriefing Session: Göteborg anpassades för det svenska sammanhanget och performancen ställde frågor kring huruvida kulturbojkottens effektivitet som en livskraftig, icke-våldslig protestform i det nuvarande politiska klimatet. Sessionen förutser dessa hemliga transaktioner och den gör varje medlem av allmänheten till en informationsagent och påminner oss om att alla, inom konsten liksom i politiken, kan vara dubbelagenter.

Debriefing Session: Göteborg har skapats av Dana Yahalomi, ledare för Public Movement, och Alhena Katsof, strategi- och protokollchef, Public Movement. Debriefing Session: Göteborg gick att besöka på lördagar under biennalen och tog bara emot ett begränsat antal deltagare.  Public Movement bor och arbetar i Tel Aviv. Verket producerades för Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) 2017 Med stöd från Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse

 

Foto: Debriefing Session: Göteborg, WheredoIendandyoubegin – On Secularity på Elite Plaza Hotel. Foto © Hendrik Zeitler