Vector

Vector är en nybildad interdisciplinär grupp som arbetar med projekt som undersöker samhällsfrågor genom interventionistiska strategier. Vector konstruerar sina projekt som en typ av sociopolitiska ”stresstester” i syfte att blottlägga revor i samhällsväven i de kontexter där deras projekt utspelar sig.

På Göteborgs mest offentliga plats, Götaplatsen, skapade Vector under biennalens gång den sociala skulpturen The Banned Image som undersökte gränserna för vad som får visas i det offentliga rummet i det sekulära svenska samhället.

Nyfiken på vad som hände med The Banned Image på Götaplatsen? Kolla på prologen av Måns Wranges verk för GIBCA. Fortsättning följer under 2018. Vectors medlemmar är parallelt med sitt arbete med gruppens projekt också verksamma i andra konstallationer och sammanhang på flera kontinenter.

Foto: Götaplatsen, Göteborg. Courtesy Vector