Basim Magdy

Basim Magdys konst skapar ett slags hallucinatoriskt och satiriskt universum där det förflutna, nuet och framtiden flyter ihop. Hans bilder utgör drömlika scener som utforskar alternativa verkligheter i syfte att dekonstruera dogmatiskt tänkande.

Magdy har skapat ett flertal färgrika bilder av drömlika situationer, var och en med en fantasifull titel. Bilderna kan ses som portaler till parallella världar, vilka alla reflekterar olika händelser i vår egen värld: diplomati, medborgerliga rättigheter eller olika ritualer. Bilderna är varken utopiska eller dystopiska, snarare framställer de det mänskliga psykets oförmåga att hitta nya lösningar för framtiden. Här upprepas samma misstag om och om igen, i en banal och våldsam cirkel av handlingar och nederlag.

I filmen On the Good Earth (På den goda jorden) kombinerar Basim Magdy bilder med ljudfragment från TV-sändningen av det historiska ögonblicket när rymdkapseln Apollo 8 nådde på månen på julafton 1969. I programmet hörs astronauterna Bill Anders, Jim Lovell och Frank Borman beskriva månens yta medan deras rymdkapsel cirkulerar runt månen. Sändningen avslutas med att de läser de tio första raderna ur Bibelns skapelseberättelse.

Detta religiösa uttalande ledde till att NASA ställdes inför rätta och uppmanades att förbjuda de statligt anställda astronauterna att utöva sin religion i rymden. Genom att avbilda några astronauter ironiskt bakom lås och bom skildrar filmen den märkliga situationen i att som sekulär princip hänvisa religiöst utövande till den privata sfären, bort från den offentliga sfären, som här är yttre världsrymden. Filmen visades tillsammans med en serie frimärken som gjordes för att hedra månlandningen med Apollo 8. De visar en detalj av den berömda bilden Earthrise (Jordens uppgång över månen), tagen av astronauten Bill Anders på julafton 1969, tillsammans med orden ”I begynnelsen skapade Gud…”.

Basim Magdy bor och arbetar i Basel.
Med stöd från Pro Helvetia.

Foto: Installationsvy från utställningen WheredoIendandyoubeing – On Secularity på Röda Sten Konsthall, GIBCA 2017.
Foto © Hendrik Zeitler