Olivia Plender

Olivia Plenders forskningsbaserade konstnärliga praktik ägnas åt alternativa sätt att leva, åt utbildning och tro. Plenders arbete tar utgångspunkt i sociala och historiska händelser, ofta med marginaliserade grupper, och har bland annat utforskat 1800- och 1900-talets arbetarrörelse. Hon undersöker deras kamp för frigörelse och kopplingarna till kvinnorörelsen och den kooperativa rörelsen.

I biennalen visade Plender teckningar från serien Bring Back Robin Hood, bilder som har inspirerats av den pojkscoutliknande rörelsen Kindred of the Kibbo Kift, som grundades 1920. Rörelsen, som leddes av John Hargrave, sökte alternativa metoder för utbildning och självstudier. Kindred of the Kibbo Kift började som en konst- och hantverksinfluerad demokratisk ungdomsrörelse men utvecklades sedan till något som mer liknande en religiös kult och en kampanj för en monetär reform. De motsatte sig vad de ansåg vara arbetarnas meningslösa slit i fabrikerna och anammade i stället den brittiska konstnären, formgivaren och författaren William Morris idéer om en återgång till en förindustriell guldålder. Kindred of the Kibbo Kift utarbetade en plan för en universell medborgarlön för att befria människorna från arbete. Under 1930-talets stora depression mobiliserade de sig som en uniformerad grupp. Under samma tid spred sig fascismen i Europa.

Olivia Plender bor och arbetar i Stockholm. Verken visades på Röda Sten Konsthall.

Foto: Courtesy konstnären och Maureen Paley