Haegue Yang

Haegue Yang använder vardagliga föremål som persienner, fläktar, lampor och ställningar i sin konst. Av föremålen formar hon sköra och ömtåliga skulpturer som på ett poetiskt och politiskt sätt förmedlar en känsla av otrygghet. Verken behandlar migration, förflyttning, klassfrågor och ojämlikhet mellan könen – företeelser som alla bidrar till att minoriteter skapas.

Verket Swedish Villa är gjord av gula och blåa persienner som refererar till den svenska flaggan. Arrangemanget är varken öppet eller stängt, och anspelar både till insida och utsida, det privata och det offentliga. Yang använder persienner i många av sina installationer när hon refererar till det hon själv beskriver som “frånvarande samhällen” – människor som lever i periferin, dolda från resten av samhället. Titeln Swedish Villa visar också på de banala strävandena som frodas av nationell kultur – hur både de som hör till och de som står utanför strävar efter att höra hemma.

Series of Vulnerable Arrangements – Version Seoul är en tidig installation där Yang, på ett för henne typiskt sätt, blandar hårda och mjuka element i samma skulptur. När objekten placeras tillsammans blir de också beroende av varandra för att hålla ihop. Installationen består av sju droppställ som görs levande med färgat ljus, sladdar och en fläkt. Arrangemanget är skulpturalt och rumsligt och skörheten i verket har en nästan mänsklig dimension. Dessa “sårbara arrangemang” kan ses som en metafor för den ömtåliga samexistensen i dagens samhälle.

Verket reproducerades för Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) 2017 och visades på Röda Sten Konsthall.

Haegue Yang bor och arbetar i Berlin och Seoul.
Med stöd från Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)Foto
Installationsvy WheredoIendandyoubeing- On Secularity på Göteborgs Konsthall och Röda Sten Konsthall.
Foto © Hendrik Zeitler