L.E.FT Architects (Makram el Kadi and Ziad Jamaleddine) i samarbete med Lawrence Abu Hamdan och Nesrine Khodr

Amir Shakib Arslan Mosque är en helgedom i Moukhtara belägen i de libanesiska Shoufbergen som är designad av arkitekturbyrån L.E.FT Architects. Moskén är en samtida tolkning av en traditionell moské, designad som en böneplats tillägnad alla olika inriktningar inom Islam. Den 100 kvadratmeter stora moskén gjordes på beställning av Walid Joumblatt, ledaren för det libanesiska progressiva socialistpartiet (PSP). I Mokhtara bor både Druser och kristna och inga av dessa ber vanligtvis i moskéer. Byggnaden är ett religiöst rum men kan också ses som en politisk gest. Vid ingången till moskén står ordet Insan (människa) skrivet. Inskriptionen är en påminnelse om att det inte går att skilja gud från människan och den humanistiska traditionen i Islam. Moskén är designad som en antipopulistisk gest mot identitetspolitik i en tid då våldet mot de som anses ha ”fel” identitet trappas upp.

Konstnären Lawrence Abu Hamdan samarbetade med arkitektbyrån L.E.FT kring vissa delar av moskén, speciellt de estetiska uttrycken i de religiösa funktionerna. Abu Hamdan har formgett bönemattan, där ljudvågor som skapats under en högläsning av Koranen vävts in i tyget. Från ljudvågorna har han tagit bort de delar där Gud omnämns. Dels för att se undvika att besökare trampar på just det ordet, men också för att spegla en tanke som ligger till grund för hela moskébygget – att Gud är på samma gång fördold och intensivt närvarande. Tillsammans med Nisrine Khodr har Abu Hamdan också skapat ett nytt böneutrop menat att bara kunna höras inne i själva moskén, vilket gör att böneutropet får en annan funktion och skapar förutsättningar för ett annat sätt att lyssna.

L.E.FT Architects har kontor i Beirut och New York

Foto: The Amir Shakib Arslan Mosque, courtesy L.E.FT Architects.