Besökare som läser GIBCA-tidningen. Foto: Rebecka Bjurmell

Publikationer

Tidning

GIBCA-tidningen innehåller information om tematiken, utställningar, program och intervjuer med konstnärer samt program för nätverket GIBCA Extended.

GIBCA 2017 tidning (pdf)

PARSE Journal Issue #6 Secularity

Ämnet för PARSE Journal #6 har tagits direkt från Nav Haqs curatoriska tematik för GIBCA 2017. Utgåvan släpptes under öppningsveckan och åtföljde biennalen som en typ av katalog, en kontextuell resurs och ett fantasifullt inlägg.

PARSE är ett internationellt konst-, forsknings- och konferensinitiativ vid Göteborgs universitet.

Genom att kombinera en forskningskonferens vartannat år och en forskningsjournal som publiceras två gånger per år bidrar PARSE med ett forum för dialog mellan konstnärligs forskare och forskare från andra discipliner.

Denna sjätte utgåva av PARSE Journal utvecklades i samarbete med curator Nav Haq och konstnärlig ledare Stina Edblom på Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017 på temat sekularitet: ett ämne som är högst aktuellt i europeiska samhälleliga och politiska hållningar i en global kontext, där många attityder och principer blir utmanade på ett fundamentalt plan. Det gäller särskilt freden som rått mellan sekulär humanism och religiösa traditioner som hamnat under press, både inifrån och utifrån. Medan det finns goda anledningar att utmana samhället blir den oundvikliga frågan om hur människor med olika trossystem, eller utan tro och med olika sätt att leva ska kunna samexistera i fred och med en känsla av jämlikhet, rättigheter och frihet.