Haseeb Ahmed & Daniel G. Baird

Konstnärsduon Haseeb Ahmed & Daniel Baird ifrågasätter det de upplever som vårdslösa och förminskande hanteringar av historiskt material, något de tycker präglar konsten idag. De ställer istället frågan om hur den ständiga jakten på det “nya” kan ersättas med att lyfta fram det historiska arv som bevarats och gjorts möjligt genom hårt arbete av både döda och levande hantverkare. Duon började sitt samarbete genom att samla på avgjutningar av historiska mästerverk, vilka var vanliga inom den pedagogiska undervisningen på 1950-talet. Snart utvecklade de sitt arbete till att göra egna avgjutningar av arkitektoniska och geologiska strukturer och formationer som de fann runt om i världen. Idag har de skapat ett stort bibliotek av former som tillsammans utgör vad de kallar “universalised spaces”. Där förenas alla världens historier och kulturer i ett gemensamt arkiv. Ahmed och Baird skapade två storskaliga skulpturer i form av klocktorn som presenterades i de centrala utställningsrummen på både Röda Sten Konsthall och Göteborgs Konsthall. I det medeltida Flandern stod klocktorn, så kallade beffroier, i anlutning till katedralernas torn. Idag klassas de som ett gemensamt franskt och belgiskt världskulturarv och betraktas som tidiga exempel på sekulär arkitektur. I varje stad fanns två byggnader med torn – ett som hörde till katedralen eller kyrkan och ett annat som hade en sekulär funktion. Städernas domstolar var placerade i de sekulära tornen som ofta också smyckades med en urtavla. Dessa två parallella byggnader och torn ses som ett tidigt exempel på separationen mellan kyrka och stat. Ahmed och Baird är inspirerade av detta historiska exempel då tid utgör något som håller människor och samhällen samman, samtidigt som tid upplevs och ges olika värden runt om i världen. På så sätt speglar både tiden och klocktornen den spänning som finns i sekulära samhällen. Varje klocktorn består av en metallstruktur som är dekorerad med flera avgjutna arkitektoniska fragment, hämtade både från de flandriska beffroierna, men också från strukturer i Göteborg. Tornen utger således en version av konstnärernas “universalised space” (universella rum).

Haseeb Ahmed bor och arbetar i Bryssel.

Daniel Baird bor och arbetar i Chicago.
Verket producerades för Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) 2017 och visades på Röda Sten Konsthall och Göteborgs Konsthall.

Foto: Has the World Already Been Made? x 10.1: Belfries, 2017 i utställningen WheredoIendandyoubeing- On Secularity på Röda Sten Konsthall och Göteborgs KonsthallGIBCA 2017.
Foto © Hendrik Zeitler