Michèle Matyn

Michèle Matyn reflekterar över hur myter, folksägner och religiositet formas i människans möte med naturen. Matyns arbete börjar ofta med en resa till avlägsna platser och platser som kan inspirera tron på det övernaturliga. Hennes verk har något ”hemvävt” över sig med referenser både till svårtillgänglig och mystisk kultur och till den mänskliga blick som i omgivningen ser människoliknande gestalter. Matyn har producerat ett stort antal fotografier och skulpturer som avbildar naturliga former och heliga platser där objekt och miljöer förstås som levande väsen. Dessa fotografier och skulpturer används även ofta i hennes performanceverk. Hennes arbete för samman olika former, karaktärer och mötespunkter på ett sätt som relaterar till kvinnans roll i samhället.

Michèle Matyn gjorde en ny performance för bryggan utanför Röda Sten Konsthall, där hon använde sig av sina tidigare masker/karaktärer Drool, Very Very Happy och Difficult Road I & II. Verket bygger på den gamla folksägnen om Jenny Haniver – ett djävulsliknande objekt som i 1500-talets belgiska hamnar ansågs ha magiska krafter. Figuren är i själva verket en död rocka som har fått torka: den torkade fiskens former påminner om en demonlik varelse. Figurens namn, Jenny Haniver, sägs komma från en engelsk sjömans försök att uttala den franska frasen jeune d’Anvers (”en ung person från Antwerpen”). I verket blir Jenny Haniver en religiös gåva som offras till havet för att återställa balansen i världen.

Skulpturen Bilpannen, som betyder ”lårpannor” på svenska, är en skulptur som tillverkats under en performance som Matyn genomfört tillsammans med sex andra kvinnor. I verket tillverkade kvinnorna takpannor genom att forma leran över sina lår innan plattorna brändes I ugn. Metoden användes på landet i det förindustriella Europa. Verket lyfter fram kvinnokroppen som ett verktyg för att skapa skyddande strukturer.

Michèle Matyn bor och arbetar i Antwerpen. Verket producerades för Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) 2017 och visades på Röda Sten Konsthall. Med stöd från The Flemish Community

Foto: Installationsvy WheredoIendandyoubegin – On Secularity på Röda Sten Konsthall. Foto © Hendrik Zeitler