Saskia Holmkvist, Ellen Nyman & Corina Oprea

Filmen Sicherheit (”säkerhet” på tyska) tar temperaturen på en rad aktuella frågor som knyter an till nationell självbild. Installationen refererar till försvarsteknologi och i centrum för filmen står en inneboende motsättning i den liberala västvärlden som framförallt blir synlig i hållningen till konflikter i andra delar av världen. Särskilt med avseende på Sverige kan man se ett cirkulärt orsakssamband mellan vapenindustrin och ofrivillig migration. Räknat per capita har Sverige en av de största vapenindustrierna i världen. Alliansfrihet gör det möjligt att sälja vapen för att täcka underskott i försvarsbudgeten. Sverige är också ett av de länder som tar emot ett stort antal asylsökande från just de områden i världen som destabiliserats av de krig som vapenindustrin behöver för sin fortlevnad. Man skulle kunna beskriva det som att den svenska vapenindustrin, i vilken SAAB i Göteborg ingår, är beroende av instabila tillstånd på andra ställen för att trygga den svenska nationalstaten. Men samma sak gäller många andra västerländska nationer, vilket föranleder tanken att den nuvarande världsordningen bygger på att ett ”ordnat kaos” med jämna mellanrum behöver skapas på andra ställen. Den rädsla och osäkerhet som byggs upp i ett sådant samtida politiskt tillstånd gör att många individer i Europa drivs mot högernationalistiska strömningar samtidigt som många länder graviterar mot att bli polisstater, där flera av de medborgerliga fri- och rättigheter som kännetecknar ett sekulärt samhälle på obestämd tid avskaffats för minoritetsgrupper.

Saskia Holmkvist bor och verkar i Oslo och Stockholm Ellen Nyman bor och verkar i Stockholm Corina Oprea bor och verkar i Stockholm

Med stöd från KHiO ­Kunsthøgskolen i Oslo Produktionen av Sicherheit med stöd från KHiO ­Kunsthøgskolen i Oslo och Konstnärsnämnden

Installationen visades på Göteborgs Konsthall

Tack till: Joanna Zawieja, Ylva Rosvall, Germain Gnoma Skogen Rumänska kulturinstitutet

Foto: Installationsvy från utställningen WheredoIendandyoubegin – On Secularity på Göteborgs Konsthall, GIBCA 2017.  Foto © Hendrik Zeitler