Lawrence Abu Hamdan

Lawrence Abu Hamdans praktik behandlar religiösa minoriteter som söker skydd och analyserar relationen mellan tal, lyssnande och mänskliga rättigheter.

Verket Contra Diction: Speech Against Itself  baseras på påstådda masskonverteringar bland den muslimska Drus-minoriteten i norra Syrien som drivits fram av den mer dominanta och fundamentalistiska muslimska Wahhabi-gruppen. Verket beskriver hur små språkliga handlringar kan hjälpa oss omvärdera precisionen i talet, de många sätten att vara tyst och opålitligheten i den egna rösten. I verket reflekterar konstnären över Taqiyyas lingvistik, en gammal islamsk juridisk lag som utövas av esoteriska minoriteter. Lagen tillåter troende individer att förneka sin tro eller begå olagliga handlingar när de riskerar förföljelse eller har blivit statslösa.

Verket är en två-kanalig videoinstallation. En av skärmarna är en teleprompter – en apparat från vilken vi ofta får höra politiska lögner läsas upp. Genom telepromptern med dess rullande texter bjuds betraktaren in att ta del av videoverket på den andra skärmen. En installation där både transparens och falskhet ställs i relation till varandra. Lawrence Abu Hamdan bor och arbetar i Berlin. Verket visades på Göteborgs Konsthall.

Foto: Installationsvy WheredoIendandyoubegin – On Secularity på Göteborgs Konsthall. Foto © Hendrik Zeitler