Tematik

WheredoIendandyoubegin – On Secularity

9 september–19 november 2017

Göteborgs Internationella Konstbiennal med titeln WheredoIendandyoubegin – On Secularity fördjupade sig i en både politiskt brännande och samhällsaktuell fråga – den om det sekulära samhället. Vilken roll kan det sekulära ha i dagens samhälle?

Sekularismen innebär att de religiösa institutionerna skiljs från statens politiska sfär. Den västerländska liberala sekulariteten strävar efter att upprätthålla fyra samhälleliga fundament: politisk och social jämlikhet, minoriteters rättigheter, religiös frihet och den juridiska separationen mellan den privata och offentliga sfären.

Sekularitet, som inte ska förväxlas med ateism, har spelat en grundläggande roll i det vardagliga samhällslivet och har skapat förutsättningar för en rad olika rättigheter så som rätten till sexuell frihet, samkönade äktenskap, social jämlikhet och yttrandefrihet. Det sekulära samhällets styrka består i att det tillåter olika levnadssätt att samexistera genom skyddandet av rättigheter. Sekularitet har tagit många olika skepnader runt om i världen, från averroismen i det islamska Andalusien under medeltiden, Atatürks moderniserande kemalistiska sekularism i Turkiet i början på 1900-talet till den franska konstitutionens sekulära Laïcité och på den andra sidan spektrat, den amerikanska konstitutionen.

Trots detta har de geopolitiska omvälvningarna under 2000-talets början resulterat i en sekularitet i kris. Den liberala sekulariteten utsätts idag, som en följd av en rad geopolitiska omvälvningar, för våldsamma påtryckningar, vilket skapat en ökande global känsla av rädsla och otrygghet. Med en ökad högerpopulism har sekularism kommit att användas för att legitimera förtryck och våld mot minoriteter. Fram träder ett flertal frågor om framtiden. Vilken roll får sekularitet i en tid av stora politiska omvälvningar i samhället? Hur kan vi relatera till de religiösa ”andra” som träder in i sekularitetens rum? Hur kan vi upprätthålla sociala, sexuella, kulturella eller religiösa friheter i ett samhälle med stora kulturella skillnader? Är det staten som är bäst lämpad att definiera sekularitet? Om inte, vem? Här kommer en rad centrala frågor kring Europa, formationen av grundvärderingar och den fina skiljelinjen mellan skydd och våld att diskuteras. Med sina historiska rötter i religionen och sin samtida form i en sekulär tradition har konsten en unik position att ta sig an dessa komplexa frågor och delta i diskussionen om relationen mellan styrelseskick, trosuppfattning och frihet, vilka utgjorde grunden för biennalen.

Med närmare femtio deltagande konstnärer var WheredoIendandyoubegin ett mångfacetterat projekt som omfattade en stor konstutställning där även ett urval historiska artefakter ställdes ut. Dessutom sträckte sig biennalen ut i staden där ett antal platsspecifika projekt presenterades i samarbete med olika grupper och organisationer i Göteborg. Genom att presentera både nyproducerade och befintliga konstnärliga projekt var förhoppningen att biennalen skulle bidra till en bred diskussion, där olika, och ibland motstridiga perspektiv fick mötas.

GIBCA 2017 ägde rum på Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall och på andra platser runtom i Göteborg, däribland Stadsbiblioteket Göteborg som visade film- och videoverk från den nordiska regionen som i första hand fokuserade på 90-talet. GIBCA samarbetar med Platform for Artistic Research in Sweden (PARSE), vid Akademin Valand, som gav ut en specialutgåva av PARSE Journal som fördjupade frågan om sekularitet. Därtill medverkade GIBCA med program inom ramen för PARSE Biennalkonferens som ägde rum i november 2017.

Medverkande konstnärer

Alexander Tovborg, Archivo F.X. i samarbete med Bassam El Baroni & Pedro G. Romero med medverkan av Doris Hakim, Yassine Chouati och Equipe MediaBasim Magdy, Dimitri Venkov, Etel Adnan, Fahd Burki, Fatma Bucak, Francesc Ruiz, Haegue Yang, Haseeb Ahmed & Daniel Baird, Hilma af Klint, Jens Haaning, Joakim Forsgren, Jonas Staal, Konungariket Elgaland-Vargaland, Lawrence Abu Hamdan, L.E.F.T Architects, Maddie Leach, Michèle Matyn, Måns Wrange, Olivia Plender, Public Movement, Riikka Kuoppala, Rose Borthwick, Santiago Mostyn, Saskia Holmkvist, Ellen Nyman & Corina Oprea, Shilpa Gupta, Sille Storihle, Vector.

”Vi säger vad du tänker” Utställning av videokonst: Catti Brandelius, Cecilia Lundqvist, Claes Söderquist, Dorinel Marc, Elin Magnusson, Ellen Nyman, Eva Linder, Guds söner / Sons of God (Leif Elggren/Kent Tankred), Jannicke Låker, Jesper Nordahl, Johan Tirén, Lene Adler Petersen & Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen & Bjørn Nørgaard & Henning Christiansen, Loulou Cherinet, Marko Raat.

Referensgruppen

 • Mia Christersdotter Norman, verksamhetschef GIBCA/Röda Sten Konsthall
 • Stina Edblom, konstnärlig ledare, GIBCA
 • Emelie Storm, konstpedagog, GIBCA/Röda Sten Konsthall
 • Nav Haq, curator GIBCA 2017
 • Ola Sigurdson, professor i systematisk teologi, Göteborgs universitet
 • Lasse Fryk, lektor, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
 • Mikael Ringlander, präst och projektledare för kulturprojekt, Svenska Kyrkan
 • Zana Muhammad, verksamhetsledare, Interreligiösa center Göteborg
 • Ardeshir Bibakabadi, verksamhetsledare, Homan Göteborg
 • Liv Stoltz, curator Göteborgs Konsthall
 • Alida Ivanov, curator Göteborgs Konsthall
 • Mija Renström, intendent för pedagogik, Göteborgs Konsthall
 • Andrea Phillips, professor, Akademin Valand, Göteborgs universitet​
Titeln WheredoIendandyoubegin är lånad från ett konstverk av Shilpa Gupta, som även ställdes ut i GIBCA 2017.

 

Grafisk identitet GIBCA: Leon&Chris
Foto: Santiago Mostyn