Konungarikena Elgaland-Vargaland

Konungarikena Elgaland-Vargaland utgör i sig själva ett konceptuellt konstverk. Konungarikena, som grundades år 1992 av konstnärerna Carl Michael von Hausswolff och Leif Elggren, har likställts med så kallade ”mikronationer”, medan andra kallat det en ”makronation I Konungarikena råder en gudomlig hierarkisk monarki, där kungarna med suveränitet regerar över sina undersåtar. I Konungarikena Elgaland-Vargalands författning framkommer att de proklamerat överhöghet över alla typer av territorier som betecknas som gränsland:

i – Allt gränsland mellan alla jordens länder samt alla områden (upp till 10 sjömil) utanför samtliga havsgränser. Vi proklamerar dessa territorier som vårt fysiska territorium. ii – Mentala och på andra sätt förnimbara territorier som: det Hypnagoga tillståndet (civilt), Eskapismen (civilt) samt det Virtuella rummet (digitalt).

Konstnärerna och deras samarbetspartners beskriver sig själva som ”förkroppsligandet av den världslige kungen” och har sedan Konungarikenas tillkomst annekterat en rad olika gränsland i världen och i våra liv. Varje gång du befinner dig i tillståndet precis mellan dröm och verklighet kan du ha passerat gränsen in i deras Konungariken.

För att fira 25-årsjubileumet av Konungarikenas tillkomst etablerade konstnärerna ett nytt departement i Göteborg: Ministeriet för Författningar och Hierarkiska Ärenden, som en möjlig plats för reflektion kring medborgarskapet och de rättigheter som tillskrivs oss som medborgare och undersåtar i de skrivna författningar eller grundlagar som utgör själva grunden för den nationella rättskipningen. Här fick vi lära oss om några av världens länders olika författningar, och speciellt om Konungarikena Elgaland-Vargalands författning. Vi erbjöds själva den sällsynta möjligheten att författa grundlagar och utforma flaggor. Hur skulle vi formulera våra samhälleliga fri- och rättigheter om vi erbjöds möjligheten att skriva våra egna lagar? Konstnärerna satte upp en plats där man kan kröna och gudomligförklara sig själv, där var och en hade möjlighet att genomgå en förvandlingsceremoni för att få sina högsta drömmar och önskningar uppfyllda: att bli Kung och därmed Gud.

Carl Michael von Hausswolff bor och arbetar i Stockholm Leif Elggren bor och arbetar i Stockholm Verket kunde besökas på Göteborgs Stadsmuseum tisdagar-söndagar mellan kl 12-17. Med stöd från Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse Verket producerades för Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) 2017.

Foto:  Installationsvy från WheredoIendandyoubegin – On Secularity på Göteborgs Stadsmuseum. Foto: Ola Carlsson