Shilpa Gupta

Shilpa Gupta skapar konst som undersöker föreställningar om åtrå, konflikt och säkerhet. Även om hennes arbeten är baserade på sociala eller politiska situationer i specifika kulturella sammanhang håller Gupta beskrivningen av verken öppna för att möjliggöra för olika tolkningar, beroende på var verket visas.

Biennalens signaturverk WheredoIendandyoubegin är ett LED-base-rat verk skapat av Gupta. Genom att ta bort mellanrummen mel-lan orden har Gupta skapat en visuell orddikt. Arbetet kan ses som en reflektion kring samhällets spänningar mellan det privata och det offentliga och hur en persons handlingar förhåller sig till en annan människas sfär. Verket visas alltid på platser som kan betraktas som gränsland och ”mellanrum” i stadsbilden. Tidiga-re har verket till exempel visats på den danska kusten och inför Skottlands självständighetsval i Edinburgh. Under biennalen kan verket kopplas till den kraftiga segregationen i Göteborg genom sin placering i ett industriområde i Gamlestaden. Ett område som man passerar på spårvagnsträckan från Hjällbo och de norra förorterna mot Angered på väg in till centrum – en del av staden som har sett mycket av de senaste årtiondenas migration.

Shilpa Gupta är verksam i Bombay

Verket presenteras i samarbete med Göteborg Konst, Trygg Vacker Stad och SDF Angered