Sille Storihle

Sille Storihle gör experimentella videos och dokumentärer som reflekterar över maktförhållande när det gäller medborgarskap, genus och sexualitet. Hennes konst är forskningsbaserad och tar ofta upp ideologiskt laddade historiska berättelser.

ONE MAN SHOW är en installation som består av tre delar tagna från ONE National Gay & Lesbian Archives at USC Libraries och UCLA Film & Television Archive, bägge i Kalifornien. Verket undersöker den dolda politiken bakom arkivering av handlingar för att ifrågasätta den homosexuelle vite mannen som centralfiguren i den queera historien.

I videon The Stonewall Nation iscensätter Storhile en intervju med gayaktivisten Don Jackson och konstnären Olaf Odegaard (1938–1997). Efter att ha läst Carl Wittmans gaymanifest ville Jackson etablera ett separatistiskt homosexuellt samhälle i Alpine County i Kalifornien år 1970, men planerna förverkligades aldrig. Konstnären ifrågasätter det ideologiska resonemanget bakom rörelsen genom att å ena sidan analysera lusten till det förlovade landet som skulle tillåta sexuell frihet, men å andra sidan det snävt identitetspolitiska och koloniala i att tvinga fram en homosexuell koloni.

I verket The Tomorrow Show skildras en intervju med skådespelaren Micheal Kearns som spelar gayaktivisten Don Jackson i The Stonewall Nation. Filmen är inspelad i Kearns sovrum och fokuserar på hans liv som The Happy Hustler under mitten av 1970-talet. Det var en fiktiv roll Kearns spelade både på och utanför filmduken. I ett försök att minnas sitt alter egos Grant Stacy Saxons vilda dagar börjar Kearns identifiera sig med det sista ”trick” (slang för prostitution) som Saxon utförde innan han gick in framför TV-kamerorna i The Tomorrow Show. Snarare än att ansluta sig till Jacksons sökande efter ”den nya homosexuella mannen” framträder en berättelse om identitet, där en åldrande man ser sig själv i en annan man från en svunnen tid.

I verket återfinns trycksaker och videomaterial från ONE Archives och UCLA Film & Television Archive. De tre kollagen är gjorda av konstnären Olaf Odegaard (1938–1997) som även genomförde intervjun med Don Jackson från 1986 som också är en del av installationen.

Sille Storihle bor och arbetar i Berlin och Oslo
Med stöd från OCA – Office for Contemporary Art Norway

Foto: Installationsvy från utställningen WheredoIendandyoubeing – On Secularity på Röda Sten Konsthall, GIBCA 2017. Foto © Hendrik Zeitler