Med en bakgrund i moralfilosofin har Måns Wrange utvecklat ett stort antal konstnärliga projekt som utforskar det mänskliga beteendet och sociala medvetandet i dagens samhälle. Wranges projekt kan pågå under flera år upp till decennier och involverar ofta samarbeten som betraktas som ovanliga i konstnärliga sammanhang. Det inkluderar exempelvis samverkan med aktörer inom teknologier för spårning och i vissa sammanhang till och med manipulering av medborgares åsikter och beteenden. Det är aktörer som utvecklar sofistikerade metoder och algoritmer för kartläggning av åsikts- och känslomönster i den digitala sfären, och som används av till exempel politiska lobbyister och PR konsulter, säkerhetstjänster, finansmarknaden och IT-företag. Genom att konstnärligt utforska samma teknologier och metoder i sina projekt undersöker han möjligheterna för en reell och pluralistisk diskussion om politik och samhälle.

Måns Wranges nyproducerade projekt The Rashomon Project kommer att ta reaktionerna på biennalen, liksom andra dagsaktuella händelser under utställningsperioden, som utgångspunkt för ett utforskande av det offentliga samtalets ökande polariseringen i förhållande till medielandskapets transformering och den växande populismen. Genom att använda intervjuer, opinionsundersökningar och AI-baserad textanalysteknologi kommer projektet att utforska dramaturgin av känslor och åsikter i den offentliga sfären under biennalens utställningstid. Projektet kommer att resultera in en film som produceras i samarbete med Igor Isaksson på Mu.

Besök projektets webbplats på therashomonproject.net Måns Wrange bor och verkar i Stockholm Verket producerades för GIBCA 2017 Med stöd från Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse

 

Foto: Courtesy konstnären