Jens Haaning

Den Köpenhamnsbaserade konstnären Jens Haaning är en av sin generations mest betydelsefulla och samhällsengagerade konstnärer. Sedan 1990-talet har Haaning skapat en rad konceptuella konstverk som tillsammans reflekterar över västvärlden som ett samhälle i förändring. Haanings verk uppmanar till debatt om det sekulära samhället, vilket i sig inkluderar frågor kring migration, flykt, jämlikhet mellan könen, nationalism och yttrandefrihet.

GIBCA 2017 bjöd in Haaning att ställa ut ett stort antal av sina verk, vilket gav en överblick av hans rika konstnärskap. Det äldsta verket Turkish Jokes från 1994, innebar Haanings internationella genombrott. Under biennalen kunde besökaren uppleva detta verk på Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg. Presentationen av Haanings konstnärskap var en av de hittills största i Norden.

Jens Haaning bor och arbetar i Köpenhamn. Med stöd från Statens Kunstfond, Danmark, Statens Værksteder for Kunst, Danmark, Western Art Karachi

Foto: Installationsvy från utställningen WheredoIendandyoubeing – On Secularity på Göteborgs Konsthall och Röda Sten Konsthall. Foto © Hendrik Zeitler