NSFW/SVILOVA

NSFW/Svilova är en samtidskonst-plattform baserad i Göteborg, verksamma både digitalt och fysiskt. Projektet presenterar ett årligt utställningsprogram, konstnärssamtal, öppna samtal och produktion av konst- och kultur.


Besöksinformation

Adress:
NSFW/SVILOVA (basement)
Vasa Kyrkogata 5
411 27 Göteborg 

Öppettider:
Onsdag–fredag kl. 13–17
lördag kl. 12–15

Kontakt:
oramos.art@gmail.com
ricardodiaque@gmail.com
0736007299 

Hemsida:
www.newdomain.se

Facebook:
www.facebook.com/nsfwww

Instagram:
@nsfwww_/