Future Utopia Community Key

Skördetid

söndagar i september kl. 11–14 eller efter grödornas behov

Adress: Samodlingen i Uddebo, Kilavägen, 514 92 Uddebo
Hemsida: futureutopiacommunitykey.org
Kontakt: future.utopia.community.key@gmail.com

September är skördetid och förberedelsetid inför kommande säsong. Samodlingen – ett gräsrotsprojekt i byn Uddebo, verkar för kunskapsutjämning, utvecklandet av odlingsmetoder och ökning av den lokala självförsörjningsgraden. Den är en mötesplats för social samvaro. Future Utopia Community Key bjuder i samarbete med Samodlingen in allmänheten att dela upplevelsen av arbetet på åkern, och dess immateriella värde. I samband ges även en inblick i den gångna säsongens program inom ramarna för Future Utopia Community Key.

Future Utopia Community Key är en konstnärsdriven plattform som söker koppla samman interaktioner mellan konstnärlig, praktisk och vetenskaplig/humanistisk forskning för att ställa frågor kring hållbar kultur på landsbygden.