Långedprojektet

Hemsida: langedprojektet.se

När Långedsborna utvecklade kulturen

Utställning 5–20 oktober, onsdag–torsdag kl. 16–19 lördag–söndag kl. 13–17

Långedsbornas engagemang i konst, musik, idrott och folkbildning från 1900-talets början är i fokus på denna utställning. Det berättas med hjälp av foton, text och objekt.

Plats: Galleri Olika, Enetsvägen 3, Dals Långed
Vernissage: lördag 5 oktober kl. 13

Retrospektiva ljudmiljöer på Rexcells pappersbruk Dals Långed

lördag 12 oktober kl. 13–17

Retrospektiva ljudmiljöer är en vandring genom Rexcells numera tomma fabrikslokaler som med sin 150-åriga historia skänker en känsla av vördnad och respekt för de människor som i generationer som arbetat här. Överallt finns spår efter verksamheten: utrustning som lämnats kvar, doft av kaffe, ord skrivna på väggarna och ljud….. En retrospektiv resa där dåtid och nutid smälter samman.

I samma lokaler på samma datum och tider visas videoinstallationen Fake Empire vars skapare är studenter från HDK Steneby. Installationen ingår i Gothenburg Design Festival.

Plats: Rexcells nedlagda pappersbruk i Dals Långed

Berättarkafé

söndag 22 september kl. 15

Berättelser från tiden med musikföreningenDecibel i Dals Långedrockmusiken, bluesen, tidskriften Backstagoch livet i slummen.

Plats: Kafé Schuckert, Enetsvägen 3, Dals Långed