HDK på Frölunda Kulturhus

Adress: Frölunda Kulturhus, Frölunda Torg 5A, Valthornsgatan 13, Västra Frölunda
Hemsida: https://www.facebook.com/frolunda.kulturhus
Kontakt: katti.lundh@hdk.gu.se
Öppettider: måndag–torsdag kl. 10–19, fredag-söndag kl. 11–16

 

Appropriering GIBCA – Part of the Labyrinth

29 oktober – 3 november

Sedan 2014 har bildlärarstudenter vid HDK i en kurs på fördjupningsnivå arbetat med appropriering som tema och verktyg. Appropriering vars innebörd i konstsammanhang är ungefär att stjäla, kopiera, låna, citera, sampla, mixa, remixa, göra till sitt. Studenterna har under åren använt större utställningar i Göteborg som utgångspunkt för sina approprieringar; och när det vartannat år getts möjlighet att arbeta utifrån GIBCA så har det varit ett givet val. Titlarna och tematiken för de föregående biennalerna, som studenterna arbetat med,

A story within a story (2015) och  WheredoIendandyoubegin – on secularity  (2017) har, liksom 2019 års titel Part of a labyrinth, alla haft ett öppet, inkluderande anslag; vilket väl låter sig översättas in i ett pedagogiskt erfarenhets- och kunskapsbyggande sammanhang, där öppenhet, delaktighet och sammanflätningar är en viktig komponent i lärandet. I utställningen på Frölunda kulturhus visar studenterna hur de har arbetat med verktyget appropriering, genom att sammanfläta sig med verk på GIBCA  – och därmed vara en part of the labyrinth.

Medverkande: Mimmi Eriksson, Josefin Gustafsson, Rebecka Hagstedt, Siri Jarring, Tina Lenne, Markus Lind, Amanda Löf, Erik Solin

Vernissage: Tisdag 29 oktober kl 12.00–13.00

Samtal: Tisdag 29 oktober mellan kl 10.00–16.00 samtal i form av sk artisttalk mellan de medverkande