Konsthallen Blå Stället

Adress: Kulturhuset Blå Stället, Angereds torg 13, 424 21 Angered
Hemsida: blastallet.goteborg.se
Kontakt: bibbi.forsman@angered.goteborg.se
Öppettider: måndag–torsdag kl. 12–17, fredag–lördag kl. 12–16, söndag kl. 13–16

Made in Angered #2

11 september–20 oktober

Salongen är en arena för bildskapare i Angered eller andra förorter. Såväl amatörer som professionellt verksamma konstnärer är inbjudna att visa verk som på något sätt har anknytning till platsen, förorten, eller är gjorda av någon som bor eller arbetar i Angered. I Angereds samhällsväv finns trådar från många håll i världen. Hos förortens bildskapare finns en konstnärlig kraft som inte alltid är synlig utanför den inre kretsen.

Vernissage: onsdag 11 september kl. 18–20

Dekorativ Demokrati

11 september–20 oktober

Elin Alvemark är materialkonstnär och utbildad på HDK i Göteborg. Hon arbetar med material på ett experimentellt vis. Med konsthantverket som en utgångspunkt vill hon föra en diskussion om existentiella villkor. Finna sätt att redovisa orsakssamband via materialitet. Lera och gips är dominerande i hennes arbete. Urnan för döden eller vasen för växten – den arketypiska formen har blivit ett signum inom vilken Alvemark arbetat de senaste åren. Intresset för upplösandet och destruktionen av tekniker hänger ihop med en växling och respekt för identiteters transformation. I förhållande till konsthantverkstraditionen och de frågor som traditionellt upptagit fältet, produktionsekonomi, högt/lågt, funktion/dysfunktion, samlande, objekthistorik, materialkunskap, ting-teori – påbörjar hon en resa in i något som handlar om expression. Vem äger vilken makt att uttrycka sig?

Vernissage: 11 september kl. 17

Förpackad – Ett undersökande konstprojekt om plast

30 oktober–13 december

Ett undersökande konstprojekt om plast. Tolv fotografier och en skulptur. Under ett år samlade Mattias Käll in all förpackningsplast som hans familj fick med sig när de handlade. Han dokumenterade hur de orangeröda återvinningspåsarna blev fler. Månad för månad bar han den växande högen ut i naturen, till olika platser i som är betydelsefulla för honom, och fotograferade dem i landskapet. ”För det är här de förr eller senare hamnar, som mikroplaster eller osynliga koldioxidmolekyler. Jag ser bara till att allt det fula syns. Att bära plasten är ett arbete som gör det abstrakta problemet konkret. Vad är det för arv jag lämnar efter mig?” Medverkande: Mattias Käll.

Vernissage: onsdag 30 oktober kl. 18–20