KKV Bohuslän

Soft Rock

14–15 september och 21–22 september

Adress: Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän, Skärholmen, 457 48 Hamburgsund
Hemsida: kkv-b.se 
Kontakt: soft.rock.bohuslan@gmail.com
Öppettider: lördag–söndag kl. 12–16

Soft Rock är ett projekt baserat på samarbete och närhet, initierat av konstnärernaYoeri Guépin och Agnes Mohlin. Under fjorton dagar samlar projektet tio internationella och lokala konstnärer på konstnärernas kollektivverkstad (KKV) i Skärholmen, en före detta stenindustri i hjärtat av Bohuslän. Konstnärerna bjuds in att utnyttja KKV som produktionsplats för att i dialog med varandra och landskapet skapa nya verk. Soft Rock uppmuntrar konstnärerna att utforska Bohusläns sociopolitiska historia med bohusgraniten som navigationsverktyg. Stenen är en handelsvara som flätar ihop Bohuslän med världen, kopplar samman arbete med landskap och hantverk med industri. Soft Rock handlar om att lära av varandra och av vår omgivning, att se människans spår i landskapet och landskapets spår i oss. Resultatet av detta arbete presenteras som en grupputställning i stensalen på KKV Bohuslän. Medverkande Agneta Ekman, Britt Ignell, Rei Kakiuchi, Yoeri Guépin, Anna Ihle, Maike Hemmers, Idun Baltzersen, Angelica Falkeling, Malena Norlin, Agnes Mohlin.

Vernissage: 14 september kl. 12–18