STATIONEN

Samtidigt i Svenshögen

Adress: Svenshögens stationshus, Svenshögen 421, 444 97 Svenshögen
Hemsida: stationen.org
Kontakt: kontakt@stationen.org
Öppettider: 5–13 oktober, filmerna går att se dygnet runt under utställningsperioden

Agens skapas konstant i alla de sammantrasslingar vi är en del av. Mellan all materia, både mänsklig och icke-mänsklig. Vi äger den inte. Den finns och uppstår både före och efter våra handlingar. Vi är en del av den. STATIONEN lyfter frågor kring agens genom att presentera video- och performancekonst som på olika sätt berör natur-kulturella relationer. Samtidigt i Svenshögen inleds under vernissagedagen med videoverk, performance och workshop. STATIONEN är en plats för samtida konst och kultur som håller till i Svenshögens gamla stationshus byggt 1907. Här möts och stannar tågen mellan Göteborg och Strömstad varje timme vilket gör platsen tillgänglig trots sitt perifera läge.

Medverkande: Anastasia Savinova, Ingela Ihrman, Annette Arlander, Thomas Laurien, Theo Ågren, Annika Carlsson Bergdahl, Gunnar Bergdahl, Julia Boström, Camilla Johansson Bäcklund.

Vernissage: lördag 5 oktober kl. 11