Amalia Bille & Mölndals Stadsmuseum

Möten och Speglingar

7 september–17 november

Adress: Kvarnbygatan 12, 431 82 Mölndal
Hemsida: amaliabille.se
Kontakt: amaliabille@gmail.com
Öppettider: tisdag–onsdag kl. 12–16, torsdag kl. 12–19, fredag–söndag kl. 12–16

I utställningen Möten och Speglingar visar Amalia Billes porträtt av mölndalsbor i teckning, skulptur och som storskalig fasadprojektion. Verken tar avstamp ifrån Billes performance Drop-in porträtt, där hon tecknar av deltagarna genom en snabb och direkt målning med tusch på papper. Fokus ligger inte på att avporträttera i traditionell mening, utan istället att gestalta det som uppstår i själva mötet – hur vår identitet och bilden av oss själva skapas i vår egen och andras blickar. Teckningarna blir som hastiga avtryck av den reflektion eller spegling som äger rum där och då.

Vernissage: lördag 7 september kl. 14–16