Kulturföreningen Tornet

Walking the Forest Imaginary: a public walk with Julie Poitras Santo

20 september kl. 18–20

Adress: Nolhaga slott, Nolhaga allé 14, 441 55 Alingsås
Hemsida: platformprojectswalks.comjuliepoitrassantos.com
Kontakt: helenamarika@ekenger.se

Julie Poitras Santos (USA) är inbjuden till Alingsås av Kulturföreningen Tornet. I över ett decennium har Poitras Santos fokuserat på vandringen och fältarbetets metodologi som ett sätt att söka och dela kunskap, skapa tillfälliga gemenskaper och nya berättelser. Relationen mellan plats, berättelse och mobilitet ger upphov till breda undersökningar av förhållandet mellan naturhistoria, myter och berättelser; vandrandet som ett sätt att lyssna på platsen. I Alingsås vävs en platsspecifik undersökning samman med den lokala historien i en public walk/ljudessä som utforskar relationen mossa-människa och upprättar nödvändiga samband för att kunna föreställa sig en livskraftig framtid.