Boy Konsthall

Brutna länkar och externa hårddiskar

14 september–19 oktober

Adress: Göteborgsvägen 21, 517 36 Bollebygd
Hemsida: scenkonstguiden.se/boy-konsthall
Kontakt: boykonsthall@teaternu.se
Öppettider: torsdag–fredag kl. 16–19, lördag kl. 12–16

Ida Brockman förhåller sig till föremål i sin vardagsomgivning, ofta de saker hon har rätt framför sig. En hårborste, en telefon, tandkräm, pengar, en sten på stranden. I det som annars uppfattas som alldagligt ser hon lager av information om kultur, historia, makt, värde och och andra strukturer inbyggda i samhället. Hon undersöker hur vår relation till objekt avgör hur vi uppfattar verkligheten. Genom att förändra objekten och ingripa i vår förståelse av dem utmanar hon hur vi betraktar dess objekt. I utställningen fokuserar Brockmann på livet i en högst digital värld. Hon tittar på uppfattningar av det digitala, både som något abstrakt och som något konkret, och undersöker hur dessa påverkar vår varseblivning.

Vernissage: lördag 14 september kl. 13–16