Vejdesällskapet

Finding blue

Adress: Växtverket, Karl Johansgatan 95, 414 51 Göteborg
Hemsida: vejdesallskapet.wixsite.com/website
Kontakt: vejdesallskapet@gmail.com
Öppettider: 19 oktober, kl. 12–15

I Finding blue möts konstnärerna Anni Foglert, Amanda Selinder och Amanda Björk i ett performance samt workshop där utgångspunkten är vejdens historia och utvinningen av det blå pigmentet. Vejden var tidigare den främsta växten i Sverige för att utvinna blått pigment och ansågs vara en komplicerad process som bara vissa hantverkare kunde behärska. I ett gemensamt sökande efter vejdens betydelse i Göteborg dyker konstnärerna ner i textarkiv och bevarande samlingar. Under sommaren har de odlat egen vejde och experimenterat med olika fermenteringsprocesser för att närma sig pigmentet. Besökare i alla åldrar är välkomna att undersöka den blå färgen tillsammans med oss. Deltagare rekommenderas att ha oömma kläder och gärna ta med textilier och gamla kläder som kan färgas. Evenemanget inleds med en performance och efterföljs sedan av en workshop.