Nordiska Akvarellmuseet & Teater Spera

Sammanflätade Element

Adress: Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, Skärhamn
Hemsida: akvarellmuseet.org
Kontakt: info@akvarellmuseet.org
Öppettider: lördag 19 oktober och lördag 9 november kl. 16–17
För Nordiska Akvarellmuseets övriga program och öppettider, se hemsida

En sammanflätning av element som slår tillbaka. I scenkonstföreställningen Sammanflätade Element” tar Teater Spera avstamp i Nordiska Akvarellmuseets utställning med Nancy Spero. Likt Spero, som skapat och inspirerats av en annan tids konstutövare – dramatikern Antonin Artaud, gör vi detsamma. Vi hamnar i konflikter mellan våld, kamp och feminism, om ägande av rum, plats och kropp i ett gränslöst språk av uttryck. För att fånga upp tider av kamp kring utanförskap och rädsla.

Under hösten 2019 visar Nordiska Akvarellmuseet en separatutställning med den amerikanska konstnären Nancy Spero (1926–2009). Med verk som tacklade samtida politiska frågor såsom rasism, våld och sexism, var Spero en av de ledande gestalterna inom den feministiska konströrelsen. Under slutet av 60-talet hämtade hon inspiration från den franska dramatikern Antonin Artaud (1896–1948), som med sin ”Grymhetens teater” hade för avsikt att chocka sin publik med bland annat våldsamma gester och språk.