Scenkonst Gerlesborg

Kabaré Platsens Ande

Adress: Övre Hogslättsvägen 16, 457 48 Hamburgsund
Hemsida: scenkonstgerlesborg.se
Kontakt: gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se
Öppettider: fredag 13 september kl. 18 (genrep), lördag 14 september kl. 16 (premiär), söndag 15 september kl. 18. För fler datum se hemsida.

Ett scenkonstcollage som skildrar vad man kan hitta när man borrar sig ner i den plats där man verkar. Inget är nytt under solen, människor söker nu som då näring och livsinnehåll under varierande omständigheter och strategier. Platsens Ande är källan, ursprunget, det kontrastrika och mångfacetterade, något att orientera sig i och förhålla sig till. Med musik, bilder, ord och scenisk gestaltning förmedlar Scenkonst Gerlesborg sin bygds komplexitet och rikedom.

Medverkande: Eva Dal Norlind, Michael Norlind, Gunilla Rahm, Harald Svensson och Patrik Wingård.