Marie Obbel Bondeson & Frölunda Kulturhus

Ensamhetsmaskinen

5 oktober–10 november

Adress: Frölunda Kulturhus, Frölunda Torg, Huvudentré: Frölunda Torg 5A, 421 21, Västra Frölunda
Hemsida: facebook.com/frolunda.kulturhusmariebondeson.se
Kontakt: bondesonmarie@gmail.com
Öppettider: måndag–torsdag kl. 12–19, fredag–söndag kl. 12–16

Tar staten hand om oss? Samhällsinstitutionerna är ensamhetsmaskiner. När den psykosociala miljön blir till ilska och sorg i individer så vårdar biomakten bort det obekväma kemiskt. Om nu medicinerna bara blir bättre, varför blir då fler och fler bara sjukare och sjukare? Vad händer med den inre ekologin när utrymmet för det mänskliga krymper? Det här är en utställning som vill trigga skapande tankar som läkandeprocesser inför det obegripliga och det skambelagt trasiga. En betraktelse av det psykiatriska systemet ur ett maktperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv med syfte att höja medvetenheten och odla diskussionen om möjligheter kring vägar mot friheten förbi diagnoskonstruktioner och medicineringen av mänskliga erfarenheter.

Vernissage: lördag 5 oktober kl. 13–16

Samtal: torsdag 24 oktober kl. 18–20. Nätverket ”Den Sociala Frågan” presenteras av initiativtagarna Dr Carina Håkansson (psykoterapeut) och Susanna Alakoski (författare). Nätverket syftar till att politiskt lyfta frågor kring vår psykosociala miljö.

Arrangörer: Institutionen för socialt arbete GU, Folkuniversitetet och Frölunda Kulturhus.