Club Anthropocene’s Skogsgrupp

Samtal i Rya skog

lördag 21 september kl. 13–17

Adress: Rya skog, Bentylgatan 11, 418 34 Göteborg
Hemsida: anthropocene.se
Kontakt: ihwalin@hotmail.com

Naturreservatet Rya skog är en liten urskog som ligger mitt i industriområdet på Hisingen, en magisk miljö med stor artrikedom på en begränsad yta. Hur har denna alsumpskog blivit sparad mellan oljeraffinaderi och reningsverk? Club Anthropocene’s Skogsgrupp bjuder in till ett tvärfackligt samtal i Rya skog. Med konsten och naturvetenskapens sätt att närma sig en plats observerar och tolkar vi tillsammans denna miljö. Vi går gemensamt på en vandringsföreläsning i Rya skog med skogsingenjör Martin Jentzen som berättar om skogens processer och naturnära skogsbruk i relation till platsen, och vi bjuds på flera framträdanden av konstnärer.

Medverkande: Skogsingenjör Martin Jentzen samt konstnärerna Fröydi Laszlo, Patricia Vane, Annika Lundgren, Marie Bondeson, Ilona Huss Walin, Julia Boström, Camilla Johansson Bäcklund m.fl.