Konstnärscentrum Väst

Adress: Längs Sjuhäradsrundan och Kattegattleden samt Galleri Kc, Erik Dahlbergsgatan 6, 411 26 Göteborg
Hemsida: landart.sekc-vast.se
Kontakt: matsanordlund@gmail.com

(X)sites 2019

7 september–6 oktober, dygnet runt

(X)sites är ett konstprojekt där 14 konstnärer som är verksamma över hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen anslutna till Sjuhäradsrundan och Kattegattleden. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna konstnärerna arbetar med. Projektet präglas i sin helhet av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna, till publikens möte med konsten och landskapen de ställs ut i. Konstverkens temporära art tvingar konstnärerna att utforska andra typer av material och idéer än man vanligtvis jobbar med när man skapar verk av mer permanent karaktär. Det tidsbegränsade medför också en rad olika underliggande koncept, som liv och död, förgänglighet, och närvaro i nuet. Medverkande: Rachel Barron, Karl Chilcott, Agust Helgason, Sanna Magnusson, Laura Lio, Frank Nordiek, Hanna Romin, Stuart Frost, Willner-Olsson, Maiko Sugano, Alessandro Perrini, Helena Ekänger, Kamila Szejnoch, Franziska Agrawal.

Performance: In-Tent-Interventions 5–8 september i Ulricehamn, 5–6 oktober i Uddebo, i samarbete med Tiny Festival Producers samt Ulricehamn och Tranemo kommun.

(X)sites 2019 på Galleri Kc

7–22 september, tisdag–söndag kl. 12–16

I samband med (X)sites 2019 visas en dokumentationsutställning av årets konstprojekt på Galleri Kc. Läs mer på hemsidan.