Roberto Paci Dalò

Tunnel Tales 2013

Ljud, mixad media installation, performance
Med tillstånd från konstnär

Klippan. Gångtunneln som en port till en nyfödd by. Väver samman aktiviteter och liv i området. Tunneln blir ett omslutande rum, uppbyggt av ljuden från människorna i dess närhet. En plats både välbekant och gåtfull. Ett red­skap för framtida konstnärer att använda.

 

Foto: Attila Urban