Jill Magid

The Capitol Shooter: Breaking News 2011, Failed States 2012, Fausto A Tragedy 2011–12

9:16 min. Redigerat av Jill Magid. 2011–12.
140 sidor. 5,25 × 8,25 × 0,5. / ISBN: 9781935662044
Digitalt tryck på pergament / (4 etiketter) / Med tillstånd från Yvon Lambert Paris

Under ett historisk forskningsprojekt om krypskyttar i Texas, blev Jill Magid vittne till en skottlossning vid State Capitol. En ung man avfyrade flera skott i luften. Händelsen kom att bli en bidragande faktor till att Magid valde att arbeta som journalist inom de amerikanska militära styrkorna i Afganistan. Fackboken Failed States blev resultatet av hennes erfarenheter. Med utgångspunkt i hennes eget engagemang i kriget mot terrorismen, närmar hon sig där frågor om sekretess och offentlighet. Boken har placerats ut på varje besökares hotellsäng.

 

Foto: Attila Urban